Radiodays Asia Postponed & New Date Announced 24 – 25 March 2021, Kuala Lumpur, Malaysia

Radiodays Asia back in 2021!

Wednesday 22 April 2020: Radiodays Asia has announced today that the conference planned for 2020 has, due to the on-going Coronavirus crisis, been postponed until next year, 2021.

The new dates announced for the conference are 24 - 25 March 2021.

The conference will be held in the same country and venue; the Istana Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. All tickets purchased for Radiodays Asia 2020 are valid for the new dates in March 2021.

Media Contact Radiodays Asia Press Office:

Rosie@radiodaysasia.com

Become an Exhibitor & Sponsor:

Frederik@radiodaysasia.com

About Radiodays Asia
The NEW Radio & Audio Conference in Asia 2nd Edition - Radio is worldwide and is part of the lives of people around the world. Radiodays Asia is the NEW conference from the team who produces Radiodays Europe, the world´s largest and leading conference for radio and audio development. Radiodays Asia focuses on the future of radio and audio businesses, adding something new for broadcasters in Asia. Radiodays focuses on its vibrant, diverse and progressive radio markets it is full of new ideas and progressive business trends. The 2nd Edition of this radio conference is being held in collaboration with partners in the region and could not be run without their support, partners include: AIBD, Commercial Radio Malaysia, Asia Radio Today, Commercial Radio Australia, Private Radio Association of Indonesia, The Radio Festival India, Public Media Alliance, Malaysia Conference and Exhibition Bureau and Podnews.

 

Radiodays Asia telah mengumumkan hari ini bahawa persidangan yang direncanakan untuk tahun 2020 telah, kerana krisis Coronavirus yang sedang berlangsung ditunda ke tahun depan 2021.

Radiodays Asia telah mengumumkan hari ini bahwa konferensi yang direncanakan untuk tahun 2020 telah, karena krisis Coronavirus yang sedang berlangsung ditunda hingga tahun 2021 mendatang.  Tanggal baru yang diumumkan untuk konferensi adalah 24-25 Maret 2021.

रेडियोडायस एशिया ने आज घोषणा की है कि 2020 के लिए नियोजित सम्मेलन में, ऑन-गोइंग कोरोनावायरस संकट को अगले साल 2021 तक के लिए टाल दिया गया है।  सम्मेलन के लिए घोषित नई तारीखें 24-25 मार्च 2021 हैं।

亚洲电台日今天宣布,由于持续的冠状病毒危机已推迟至明年的2021年,计划于2020年举行的会议已经举行。  会议宣布的新日期为2021年3月24日至25日。

Inihayag ngayon ng Radiodays Asia na ang pagpupulong na binalak para sa 2020 ay mayroon, dahil sa patuloy na krisis ng Coronavirus ay ipinagpaliban sa susunod na taon 2021.

Rēḍī'ōḍī'asa ēśī'ā nē aja ghōśaṇā kītī hai ki 2020 la'ī yōjanā baṇā'ī ga'ī kānapharasa, cala rahē kōrōnāvā'irasa sakaṭa kārana agalē sāla 2021 la'ī mulatavī kara ditī ga'ī hai.  Kānapharasa la'ī ailānī'āṁ navī'āṁ tarīkāṁ 24-25 māraca 2021 hana.

Radiodays Asia dị̂ prakāṣ̄ nı wạn nī̂ ẁākār prachum thī̀ wāngp̄hæn wị̂ nı pī 2563 dị̂ keid k̄hụ̂n neụ̄̀xngcāk wikvt Coronavirus thī̀ kảlạng dảnein xyū̀ t̄hūk leụ̄̀xn xxk pị pĕn pī h̄n̂ā 2564  wạn thī̀ prakāṣ̄ h̄ım̀ s̄ảh̄rạb kār prachum khụ̄x 24-25 mīnākhm 2021